Khoi A, Khoi B, Khoi C, Khoi D, Khoi A1 nam 2012

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD ĐỀ THI - ĐÁP ÁN:
BẤM VÀO LINK DOWNLOAD, ĐỢI 5 GIÂY SAU ĐÓ BẤM VÀO BIỂU TƯỢNG Ở GÓC PHẢI
HOẶC
FILE ĐỀ THI ĐÁP ÁN SẼ TỰ ĐỘNG TẢI VỀ!!!

Các Môn Thi Tốt Nghiệp THPT 2012 - 6 Mon Thi Tot Nghiep Nam 2012Các Môn Thi Tốt Nghiệp THPT 2012 - 6 Mon Thi Tot Nghiep Nam 2012 - Cong bo 6 Mon Thi Tot Nghiep THPT nam 2012 - 6 Mon Thi Tot Nghiep Lop 12 nam 2012 - Bộ Giaó dục và Đào tạo đã chính thức công bố các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 sẽ được tổ chức vào các ngày 2, 3 và 4/6/2012. Theo đó, 6 môn thi bắt buộc đối với giáo dục THPT năm 2012 là các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hóa học, Lịch sử, Địa lý.
Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật.

Đối với giáo dục thường xuyên (Bổ túc) năm 2012 sẽ thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý.

Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 và dành 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức. Đối với phần tự chọn của đề thi (nếu có), Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh chỉ được làm một trong hai phần tự chọn, nếu làm cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần.

Cac Mon Thi Tot Nghiep THPT nam 2012, Cong Bo 6 Mon Thi Tot Nghiep THPT 2012
Dưới đây là lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2012:
- Hệ giáo dục trung học phổ thông
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề thi cho TS
Giờ bắt đầu làm bài
02/6/2012
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2012
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Lịch sử
90 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
04/6/2012
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Vật lý
60 phút
14 giờ 25
14 iờ 30
Hệ giáo dục thường xuyên
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề thi cho TS
Giờ bắt đầu làm bài
02/6/2012
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2012
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Lịch sử
90 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
04/6/2012
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Vật lý
60 phút
14 giờ 25
14 giờ 30Responses

0 Respones to "Các Môn Thi Tốt Nghiệp THPT 2012 - 6 Mon Thi Tot Nghiep Nam 2012"

Post a Comment

Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors